Publieke ruimte - Openbare ruimte

Provincie Fryslân - Publiek Melden

Bezoekers adres

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Post adres

Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Digitaal

Website: www.fryslan.frl
E-mail: provincie@fryslan.frl

Gemeenten binnen Provincie Fryslân


Waterschap(pen) binnen Provincie Fryslân


Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 20-12-2021
Register van Overheidsorganisaties. Laatste controle: 01-11-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 25-01-2023

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.