Publieke ruimte - Openbare ruimte

Provincie Fryslân - Publiek Melden

Bezoekers adres

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Post adres

Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Gemeenten binnen Provincie Fryslân


Waterschap(pen) binnen Provincie Fryslân


Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 04-12-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 14-12-2023
Register van Overheidsorganisaties, Waterschappen. Laatste controle: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.