Publieke ruimte - Openbare ruimte

Provincie Groningen - Publiek Melden

Bezoekers adres

ST Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Post adres

Postbus 610
9700 AP Groningen

Gemeenten binnen Provincie Groningen


Waterschap(pen) binnen Provincie Groningen


Waterschap Hunze en Aa's

Bezoekers adres
Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Post adres
Postbus 195
9640 AD Veendam

website: https://www.hunzeenaas.nl
E-mail: waterschap@hunzeenaas.nl

Waterschap Noorderzijlvest

Bezoekers adres
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen

Post adres
Postbus 18
9700 AA Groningen

website: https://www.noorderzijlvest.nl
E-mail: info@noorderzijlvest.nl

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 07-12-2023
Register van Overheidsorganisaties. Laatste controle: 22-05-2023
PubliekMelden.nl. Laatste update: 14-12-2023
Register van Overheidsorganisaties, Waterschappen. Laatste controle: 16-10-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.