Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Raalte - Publiek Melden

Gemeente Raalte is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen. Woon je in Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Marienheem, Nieuw Heeten dan val je ook onder Gemeente Raalte. Gemeente Raalte is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Raalte

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Raalte kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@raalte.nl
Website: http://www.raalte.nl

Bezoekers adres

Zwolsestraat 16
8101 AC RAALTE

Post adres

Postbus 140
8100 AC RAALTE

Digitaal

Website: www.raalte.nl
E-mail: info@raalte.nl

Telefoon

Algemeen: (0572) 34 77 99

Oppervlakte

172,31 KM2

Aantal Inwoners

38.364

Inwoners per km2

222

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Carmel College Salland Katholieke ScholengemeenschapRaalte 
Carmel College Salland Katholieke ScholengemeenschapRaalte 
Carmel College Salland Katholieke ScholengemeenschapRaalte 
Basisonderwijs
Rooms Katholieke Basisschool Sint Gerardus MajellaschoolBroeklandhttp://www.gerardusmajella-broekland.nl
Sint BernadetteHeetenhttp://www.stbernadetteheeten.nl
Basisschool De Gouden EmmerHeinohttp://www.goudenemmer.nl
De DolfijnHeinohttp://www.dolfijnheino.nl
Openbare Basisschool Bredeschool De SpringplankHeinohttp://www.bredeschooldespringplank.nl
Chr BasisschoolLaag Zuthemhttps://cbsdelinde.nl/
De LindeLaag Zuthemhttps://cbsdelinde.nl/
Basisschool Sint NicolaasLierderholthuishttp://www.bssintnicolaas.nl
Basisschool EsmoreitLuttenberghttp://www.basisschoolesmoreit.nl
Sint AntoniusMarienheemhttp://www.antoniusmarienheem.nl
Sint JozefschoolNieuw Heetenhttp://www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl
Basisschool OostenwindRaaltehttp://oostenwindraalte.nl
Brede School KwintijnRaaltehttp://www.bskwintijn.nl
De LinderteRaalte 
Openbare basisschool De VogelaarRaalte 
Rooms Katholieke Basisschool De BolsterRaaltehttp://kcdebolster.nl
Rooms Katholieke Basisschool de KorenbloemRaaltehttp://www.korenbloemraalte.nl
Rooms Katholieke Basisschool de RietkraagRaaltehttp://www.rietkraag.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.