Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Terschelling - Publiek Melden

Binnen Gemeente Terschelling is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Terschelling vallen ook Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn FR, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend FR, Striep, West-Terschelling. Gemeente Terschelling is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Terschelling

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Terschelling kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@terschelling.nl
Website: http://www.terschelling.nl

Bezoekers adres

Burg van Heusdenweg 10a
8881 EB WEST-TERSCHELLING

Post adres

Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING

Digitaal

Website: www.terschelling.nl
E-mail: gemeente@terschelling.nl

Telefoon

Algemeen: (0562) 44 62 44

Oppervlakte

674,0 KM2

Aantal Inwoners

4.898

Inwoners per km2

7

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 25-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.