Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Harlingen - Publiek Melden

Gemeente Harlingen vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Andere plaatsen binnen de gemeente zijn: Midlum, Wijnaldum. Gemeente Harlingen is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Harlingen

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Harlingen kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@harlingen.nl
Website: http://www.harlingen.nl

Bezoekers adres

Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN

Post adres

Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN

Digitaal

Website: www.harlingen.nl
E-mail: info@harlingen.nl

Telefoon

Algemeen: 14 0517

Oppervlakte

387,67 KM2

Aantal Inwoners

16.229

Inwoners per km2

41

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.