Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Vlieland - Publiek Melden

Gemeente Vlieland vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Gemeente Vlieland is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Vlieland

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Vlieland kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@vlieland.nl
Website: http://www.vlieland.nl

Bezoekers adres

Dorpsstraat 127
8899 AE VLIELAND

Post adres

Postbus 10
8899 ZN VLIELAND

Digitaal

Website: www.vlieland.nl
E-mail: info@vlieland.nl

Telefoon

Algemeen: (0562) 45 27 00

Oppervlakte

320,5 KM2

Aantal Inwoners

1.255

Inwoners per km2

3

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.