Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente De Fryske Marren - Publiek Melden

Gemeente De Fryske Marren is actief bezig met de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de lichtmasten maar ook aan zwerf afval op straat. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Door het melden van een probleem houden we de openbare ruimte veilig voor iedereen.

Logo Gemeente De Fryske Marren

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente De Fryske Marren kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@defryskemarren.nl
Website: http://www.defryskemarren.nl

Bezoekers adres

Herema State 1
8501 AA JOURE

Post adres

Postbus 101
8500 AC JOURE

Digitaal

Website: www.defryskemarren.nl
E-mail: info@defryskemarren.nl

Oppervlakte

216,92 KM2

Aantal Inwoners

51.742

Inwoners per km2

238

Burgemeester

Dhr. F. Veenstra

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 30-05-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.