Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Dinkelland - Publiek Melden

Binnen Gemeente Dinkelland is de veilgheid in de openbare ruimte belangrijk. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Dinkelland vallen ook Agelo, Denekamp, Deurningen, Lattrop-Breklenkamp, Nutter, Ootmarsum, Oud Ootmarsum, Rossum OV, Saasveld, Tilligte, Weerselo. Gemeente Dinkelland is een gemeente in de Provincie Overijssel.

Logo Gemeente Dinkelland

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Dinkelland kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Website: https://www.dinkelland.nl/melding-openbare-ruimte
Email: info@dinkelland.nl
Website: http://www.dinkelland.nl

Bezoekers adres

Nicolaasplein 5
7591 MA DENEKAMP

Post adres

Postbus 11
7590 AA DENEKAMP

Digitaal

Website: www.dinkelland.nl
E-mail: info@dinkelland.nl

Telefoon

Algemeen: (0541) 85 41 00

Oppervlakte

176,82 KM2

Aantal Inwoners

26.739

Inwoners per km2

151

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bezoekers adres
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Post adres
Postbus 60
8000 AB Zwolle

website: https://www.wdodelta.nl
E-mail: info@wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Bezoekers adres
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo

Post adres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

website: https://www.vechtstromen.nl
E-mail: info@vechtstromen.nl

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, ProDinkelland 
Basisonderwijs
N BoakenDinkelland 
De VeldkampDinkelland 
De ZevensterDinkelland 
Openbare School Dr M L KingschoolDenekamphttp://www.kingschool.nl
Rooms Katholieke AlexanderschoolDinkelland 
WillibrordDinkelland 
WillibrordusDeurningenhttp://www.willibrordusdn.nl
't KampkeDinkelland 
R.K. Basisschool De MeanderOotmarsumhttp://www.bs-demeander.nl
De KerkeweiDinkelland 
Bernardus-SchoolDinkelland 
'n EschDinkelland 
St AloysiusschWeerselohttp://www.konot.nl/scholen/aloysius
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.