Top 30 gemeente aan de hand van de inwoners aantallen

Informatie is afkomstig uit het Register van Overheidsorganisaties.Register van Overheidsorganisaties
Laatste versie: 19-01-2023
Laatste opgehaald: 02-02-2023

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.