Top 30 gemeente aan de hand van de inwoners aantallen

Informatie is afkomstig uit het Register van Overheidsorganisaties.Register van Overheidsorganisaties
Laatste versie: 14-10-2023
Laatste opgehaald: 16-10-2023

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.